iPad 2017 WiFi 32Gb (แกะกล่อง)


ผมอาจไม่ใช่นักรีวิวของ ดีขนาดนั้น ไม่มีสถานที่เงียบๆไว้ถ่ายทำ แต่ผมก็ทำเพราะใจรัก อยากที่จะทำ ใช้ ss Note5 ถ่ายทำ แบบไม่มีขาตั้งกล้อง

-

Social Links

-->