iPad 2017 WiFi 32Gb (แกะกล่อง)

Loading...
21,643  views

Upload
Published on May ,29 2017

ผมอาจไม่ใช่นักรีวิวของ ดีขนาดนั้น ไม่มีสถานที่เงียบๆไว้ถ่ายทำ แต่ผมก็ทำเพราะใจรัก อยากที่จะทำ 
ใช้ ss Note5 ถ่ายทำ แบบไม่มีขาตั้งกล้อง